Batik Tutur Tanjung Manila

tanjung manilaSasmita : Mung sardula ngiteri aswa, dolanan ula mandi, sesliweran kukila, lemek klasa gumelar, angembang turi dadhap celung abang hurub obor.

Tutur : Yen dadi panguwasa tansah tumindaka jujur lan luhur, aja seneng ngumbar tumindak angkara. Tansah elinga lan waspada, aja ngremehake wong asor (cilik). Sapa sing ngati-ati bakal nemu slamet sing sembrana bakal nemu cilaka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s