Batik Tutur Podhang

podhangSasmita : Ana gajah ngadhep, reroncen melati ngebaki rerambatan. Seleret kumleyang semboja.

Tutur : Dudu mung lelamisan. Rasa tresna, welas, lan asih, sarta aluse budi iku jiwaning biyung marang putra-putrine.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s