Batik Tutur Mupus Pupus

mupus pupusSasmita : Ana gajah alingan suket teki, aja kaya thathit ngima ngunthit, tiwas sesingidan nemu macan, nadyan ta gagak upamane gawea lare merak. Aja idhep-idhep nandur pari jero, aja aji mumpung duk sandhing geni mengko tiwas nemu gambret singgang mrekatak ora ana sing ngundhuhi. Yen nekat takumpamakake enggon welut didoli udhet, apa bapa biyung kudu numbak tambuh tambong laku?

Tutur : Para putra-putri lan putu, sira kabeh aja seneng pamer lan aja gumedhe. Becike, andhap asor lan welas asih mring sesame. Nirua ngelmune pari saya isi tansaya tumungkul. Yen sesrawungan lanang lan wadon kudu ngerti wates. Turutana pituture bapa biyung kang waskitha.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s