Batik Tutur Mirong Kampuh Jingga

mirong kampuh jinggaSasmita : Keh durga amurung kerta kahanane alesus gumeter, anungkula Bima makutha wayu watak Hyang Kalingga Surya.

Tutur : Akeh penggedhe utawa panguwasa kang ora adil kang njalari rusake tatanan.Watak Bima luhur, budi-jujur pakerti kang bisa miradati. Arif wicaksana, seneng tetulung. Gelem weweh lan sabiyantu mring kang mbutuhake.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s