Batik Tutur Galih Dhempo

galih dhempoSasmita : Thathit ngima ngnuthit, sesingidan nemu macan, ana gajah ngidak rapah, gagak nganggo lare merak, sapa gawe buwana balik? Apa ana jamur tuwuh ing sela? Aja dadi emprit ambuntut bedhug! Tangeh ketapang ngrangsang gunung.

Tutur : Panguwasa sing senengane pamer donyane, jabatane, lan kekuwatane iku diarani nerak wewalere dhewe. Panguwasa ngono kuwi isih aji wong cilik kang luhur budi pakertine. Nasibe manungsa kuwi wis kinodrat, mula aja seneng nggedhek-nggedhekake perkara sepele. Aja duwe panjangka sing mokal kelakone.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s