Batik Tutur Awu Nanas

awu nanasSasmita : Kotrang-katring mucuk eri. Sluket, rendhet, turu ayub. Gajah nilas emprit teja. Rerambatan mobahake bledug.

Tutur : Manungsa kuwi kudu paham lan waskitha ngenani sakabehane kedadeyan alam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s